Domov

Podjetje Pro-Eco d.o.o. je svetovalno, izobraževalno in razvojno podjetje, ki deluje na področju pridobivanja nepovratnih sredstev EU, razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in celovite podpore učinkovitemu poslovanju podjetij:

  • svetovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev EU, pripravo celovitih projektov za razpise nepovratnih sredstev in usposabljanje projektnih managerjev evropskih projektov,
  • razvoj nadstandardnih interaktivnih 3D in 2D elektronskih učnih vsebin ter uvajanje spletnega učenja in kombiniranega učenja v podjetja in institucije,
  • razvoj spletnih aplikacij za podporo projektnemu vodenju, skupinskemu delu ter mreženju podjetij in posameznikov,
  • povezovanje gospodarstva in akademske sfere s pomočjo interaktivne spletne podpore ter koncipiranje, ustanavljanje in upravljanje poslovnih mrež za podjetja, institucije in lokalne skupnosti.